dimarts, 22 de maig de 2012

MENORCA VERSUS GÖBEKLI TEPE


   De tant en tant i sorpressivament apareixen descobriments que ens fan replantejar de bell nou el bagatge de coneixements de què disposam. Així ens succeeix en antropologia, en l' evolució geològica de la terra, la física, la biologia,  la història o,com  en aquest cas,  la prehistòria.
 La relativament nova sorpresa es diu Göbekli Tepe, al sud de Turquia. Ha estat qualificat com el santuari més antic del món. Edificat, segons les datacions per radio-carboni -sorpresa- en 9.000 anys a.C. Però si es suposava que erem caçadors-recolectors  i que el sedentarisme no es va iniciar fins el neolític ! 
El jaciment, que obre multitut d'interrogants, ha estat excavat en una petita part per l'arqueòleg alemany  Klaus Schmidt , del Deutsches Archäologisches Institut.
Però la sorpresa més gran, per a mi, és que té molta semblança amb unes construccions prehistòriques molt familiars, que també fins ara consideravem un model únic i exclusiu: les taules de Menorca
 Ens trobam davant d'un patró comú ? És això possible havent una distància temporal de 8.000 anys entre uns i altres ?. Tenim errors de datació ? Algú ja s'ha plantejat estudiar aquestes similituts ?
Començarem a investigar, a veure si lligam algún cap.
Per començar, veurem què diu la Wiki: